Property for sale in Javea and the surrounding areas

Type of operation
Town
Type of property
Bedrooms
Prices
Area
Views
Build size
Plot size
  • Home
  • >
  • Purchase process

Purchase Process

Text in Swedish below / Svensk text nedan

Purchase Process

Buying a property in Spain is relatively straightforward and will pose no problem as long as the correct steps are followed. If you do not already have a lawyer, it is recommended that you engage one to safeguard your interests throughout the purchase.

Sun Villas Javea does not work with any particular lawyer, but we have worked with many competent professionals in the area and we are happy to recommend one depending on your language preference. The following is an approximate guide to the purchase process, although this may differ from time to time depending on the particular operation.

Reservation deposit

Once you have decided on a property you want to buy, it is normal procedure in Spain to place a reservation deposit.  This can be anything from 3.000 – 6.000 euros, depending on the purchase price.  This deposit is accompanied by a reservation contract which states the names and identification numbers of the buyer and seller, the agreed sale price and any conditions that have been agreed concerning the purchase.  The reservation deposit is normally paid to the estate agent or your lawyer to show good faith.  It is recommended to never pay a reservation deposit directly to the owner.

Property searches

At this point your lawyer will begin carrying out the necessary searches on the property with the local land registry to ensure that all the property’s documents are in correct order, that there are no embargos or debts on the property and that the person selling the property is actually the owner.

Private contract

Once the lawyer is satisfied that everything is in correct order then the buyer and seller will sign a private purchase contract (a compraventa) and the buyer will pay a 10% deposit (less the original reservation deposit).  In this contract, the buyer and seller details and identities are stated, along with the agreed sale price and the date for the final transfer of the property from seller to buyer.  At this stage, if the buyer decides to withdraw from the purchase they will forfeit their deposit and if the seller withdraws they will be obliged to repay double the deposit amount to the buyer, unless otherwise agreed.

Title deed

The final stage is when you pay the remainder of the monies due and the Title Deed (Escritura) is signed in front of a public Notary.  After the deed has been signed your lawyer will register the property in the buyer’s name at the local land registry.

Purchase costs

On top of the agreed sales price you also have to pay 10% tax, notary and land registry costs.  The tax and fees normally add up to approximately 12,5% in total. We also recommend the use of a lawyer and their fees normally start around 1,000 euros and upwards. If you need a mortgage there will be additional fees to set this up.

Other documentation required for purchasing a property

Spanish nationals need only their identification (for all persons whose name is going to appear on the title deed).

If you are a non-resident the Spanish Ministry of Interior requires you to obtain a certificate of non-residency, which in turn determines your fiscal number, so that you can sign the title deed. It will also be required later in order to pay taxes. This document is known as an NIE number. Clients can apply for their NIE personally at the police station or at Spanish Consulates / Embassies but we can also help you with recommendations for someone who can help you and also accompany you to the police station and do the translation for you.

Our recommendations

We recommend to open a bank account when commencing a property purchase as this will be needed not only for the purchase, but also to set up direct debits for the utility charges such as electricity and water.
It is also recommended to write a Spanish will.  This only has to relate to assets situated within Spain and need not concern assets owned in your country of residence.  This will simplify the probate process in the unfortunate event of the death of the property owner and significantly reduce costs and the duration of the process.

 

Köpprocessen 

Att köpa en fastighet i Spanien är relativt enkelt och utan problem så länge man gör det korrekt. Om du inte redan har en advokat, rekommenderar vi att du kontaktar en för att övervaka köpeprocessen.

Sun Villas Javea arbetar inte med någon särskild advokat, men vi har arbetat med många profesionella i området och vi kan rekommendera några som ni själva kan kontakta. Följande är en ungefärlig guide till köpe processen men det kan variera lite beforende på omständigheterna.

Handpenning

När du har hittat en fstighet som du vill köpa, är det normala förfarandet i Spanien att betala en reservations handpenning.  Detta kan variera från 3.000 – 6.000 euros, beroende på köpeskillingen.  Denna handpenning åtföljs av ett reservations kontrakt där det står namn och person nummer för köparen och säljaren, överenskomna försäljningspriset och eventuella andra villkor som har beslutats angående fastigheten.  Denna handpenning betalas normalt till fastighetsmäklaren eller din advokat.Sökningar

Efter att handpenningen är betald börjar din advokat genomföra de nödvändiga sökningarna på fastigheten i det lokala fastighetsregistret för att se till att alla handlingar angående fastighetenär i ordning och att det inte finns lån eller andra skulder på fastigheten och att den personen som säljer fastigheten är den rätta ägarer.

Försäljnings kontrakt

När advokaten har försäkrat sig om att allt är i rätt ordning, normalt tar det ca 3 veckor, då skrivs ett privat köpe kontrakt (compraventa) som både köpare och säljare undertecknar och köparen betalar 10% handpenning (minus den ursprungliga reservations handpenningen).  I detta kontrakt ingår köparens och säljarens detaljer såson pass nummer, adresser etc och det överenskomna försäljningspriset och datum för den slutliga överföringen av fastigheten från säljaren till köparen.  Efter att det privata köpekontraktet är undertecknat och 10% handpenning har betals och om köparen beslutar sig för att dra sig ur köpet förlorar de handpenningen och om säljaren ångrar sig blir de skyldiga att återbetala dubbelt det insatta beloppet till köparen, såvida inget annat har avtalats.

Lagfart

Det sista steget är när du betalar resten av beloppet och det görs den dagen köparen och säljaren möts och undertecknar lagfarten (Escritura) vilket görs framför en Notarie.  Efter  undertecknandet så registrerar din advokat fastigheten i köparens namn hos det lokala fastighets registret.

Extra kostnader

Ovanpå det överenskomna försäljningspriset måste du också betala 10% skatt och även Notarie och landregistrerings avgifter. Dessa skatter och avgifter hamnar på cirka 12,5% totalt. Vi rekommenderar även att ni anlitar en advokat och deras avgifter börjar normalt runt 1 000 euro och uppåt beroende på omständigheterna. Behöver ni ett lån tillkommer även en avgift för det och det kan variera beroende på vilken bank ni använder.

Annan dokumentation som krävs för att köpa en fastighet i Spanien

Icke - spanska medborgare behöver ett NIE nummer vilket är ungerfär som vårt svenska person nummer. Detta NIE nummber behöver du för att kunna köpa en fastighet men du kommer att även behöva detta vid många senare tillfällen. Du behöver det för allt från att skaffa mobil telefon, ansluta till elnätet, vatten företaget, betala skatt etc. Man kan ansöka om NIE personligen på en polisstation här i Spanien eller på spanska konsulat / ambassader. Det lättaste är att ansöka om det medans man är i Spanien men kan man inte prata spanska så kan vi rekommendera en som kan hjälpa er med ansökningen och som söljer med er till polis stationen.

Våra rekommendationer

Vi rekommenderar även att man öppnar ett bankkonto här i Spanien för det kommer att behövas vid köpet av fastigheten men även senare för direkt debitering av el, vatten etc.

En annan viktig sak är att man upprättar ett spanskt testament för sina tillgångar i Spanien och det har inte något att göra med tillgångarna man har i sitt hemland. Detta kommer att förenkla boupptecknings processen i den olyckliga händelsen av dödsfall av fastighetsägaren och kan avsevärt minska både kostnader och längden av boupptecknings processen. Det kan enkelt göras hos en Notarie för en mindre summa. Ca 60-100 euros

Gestionar consentimiento